Poland


Urzadzenia Elektroniczne Import
ul. Kierbedzia 4 pok. 203,
Warszawa, Poland 00-728
www.uei.com.pl
Tel: +48 (22) 313 17 35
Contact: Dr. inz Marek Synowiec
uei_war@uei.com.pl